V dnešných časoch je poistenie veľmi dôležitou súčasťou cestovania. Kvalitné poistenie, je zárukov rýchlej pomoci v komplikáciach na cestách. CK Saffari spolupracuje s Európskou cestovnou poisťovňou. Pripravili sme pre Vás informácie o možných typoch poistenia. Pri každej kalkulácií, ktorú Vám zašleme, máte možnosť sa poistiť práve takým typom poistenia, aký Vám vyhovuje.
Produkt KCP je určený účastníkom štandardných dovoleniek. Tento typ poistenia je najrozšírenejší a je vhodný pre krátkodobé zájazdy a pobyty na obdobie najviac 22 dní od začiatku poistenia.
Cestovné poistenie Plus, komplexné cestovné poistenie Štandart a komplexné cestovné poistenie PLUS.
 Sadzby poistenia sú stanovené na osobu a deň a sú rovnaké pre dospelých, deti a pre seniorov. Komplexné poistenie, ktoré zahŕňa poistenie liečebných nákladov, úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, stornovacích poplatkov, asistenčných služieb, poistenie zmeškania dopravného prostriedku a poistenie pátrania a záchrany. Poistenie je možné uzatvoriť len vo forme balíčka, t.j. nie je možné žiadne z týchto poistení uzatvoriť zvlášť.

 

Cestovné poistenie PLUS
 • Náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu a Náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu toto poistenie nezahŕňa.
Komplexné cestovné poistenie ŠTANDARD
 • nižšie poistné krytie v poistných rizikách
 • chronické a existujúce ochorenia nie sú poistené
 • spoluúčasť 25% pre ochorenia, ktoré si nevyžadujú hospitalizáciu, chronické a existujúce ochorenia nie sú poistené
 • storno až do dojednanej poistnej sumy  pri spoluúčasť 10%
Komplexné cestovné poistenie PLUS
 • vyššie poistné krytie v poistných rizikách
 • poistenie storna bez spoluúčasti
 • chronické a existujúce ochorenia sú poistené
 

Klikni si info o výške krytia –   Poistne krytie kratkodobe produkty

 Link tu – Všeobecné poistné podmienky ECP

 

Tlačivá potrebné k nahláseniu a likvidácii poistných udalostí:
 • Číslo poistnej zmluvy – bežné cestovné poistenie
 • Údaje o poistenej osobe
 • Dátum vzniku škodovej udalosti
 • Informácie o príčine vzniku škodovej udalosti
 • Číslo bankového účtu pre zaslanie poistného plnenia
 • Číslo prípadu a adresu polície ak škodu šetrila
 • Dokumenty na zaslanie v elektronickej forme
V prípade, že chcete nahlásiť poistnú udalosť ohľadom stornovacích nákladov, k registrácii budete potrebovať nasledovné doklady, bez ktorých likvidácia nie je možná:
 • Vyplnené a potvrdené formuláre
 • Hlásenie poistnej udalosti
 • Potvrdenie o poistení
 • Zmluva o obstaraní zájazdu / Faktúra za zakúpené služby /
 • Dobropis / Stornofaktúra
Náklady spojené  s liečením, alebo hospitalizáciou nad 100 EUR, bez odsúhlasenia asistenčnou službou, poisťovňa neuhrádza.  V prípade poistnej udalosti v zahraničí je potrebné kontaktovať asistenčnú službu.
ECP ASSISTANCE  +421 2 54 41 77 11   +421 2 54 41 77 12