V dnešných časoch je poistenie veľmi dôležitou súčasťou cestovania. Kvalitné poistenie, je zárukov rýchlej pomoci v komplikáciach na cestách. CK Saffari spolupracuje s Európskou cestovnou poisťovňou. Pripravili sme pre Vás informácie o možných typoch poistenia. Pri každej kalkulácií, ktorú Vám zašleme, máte možnosť sa poistiť práve takým typom poistenia, aký Vám vyhovuje.

Produkt „Komplexné cestovné poistenie  a dve rôzne tarify Komfort a poistenie Plus

Produkt KCP je určený účastníkom štandardných dovoleniek. Tento typ poistenia je najrozšírenejší a je vhodný pre krátkodobé zájazdy a pobyty na obdobie najviac 22 dní od začiatku poistenia. Pri tomto type poistenia rozlišujeme dva druhy sadzby poplatkov a to: komplexné cestovné poistenie Komfort a komplexné cestovné poistenie Plus. Sadzby poistenia sú stanovené na osobu a deň a sú rovnaké pre dospelých, deti a pre seniorov. Komplexné poistenie, ktoré zahŕňa poistenie liečebných nákladov, úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, stornovacích poplatkov, asistenčných služieb, poistenie zmeškania dopravného prostriedku a poistenie pátrania a záchrany. Poistenie je možné uzatvoriť len vo forme balíčka, t.j. nie je možné žiadne z týchto poistení uzatvoriť zvlášť.
Komfort
 • nižšie poistné krytie v poistných rizikách
 • poistenie storna do 1 300 EUR osoba
 • spoluúčasť pri poistení storna 10 % v prípade hospitalizácie alebo 25% bez hospitalizácie
 • chronické a existujúce ochorenia nie sú poistené
 •  Komfort – so spoluúčasťou na storne 10%
Plus
 • vyššie poistné krytie v poistných rizikách
 • poistenie storna do 1 600 Eur osoba
 • bez spoluúčasti pri poistení storna
 • chronické a existujúce ochorenia sú poistené
 •  Plus – bez spoluúčasti
Pripostenie Covid
Poistenie COVID je forma pripoistenia k balíku cestovného poistenia ECP – nedá sa zjednať
samostatne. / Storno: Nenastúpenie na cestu z dôvodu nariadenej karantény z dôvodu pozitívneho výsledku PCR testu 14 a menej dní pred začiatkom objednanej cesty. Platí pri pozitívnom teste poisteného alebo spolupoistenej osoby uvedenej v poistnej zmluve.  Náklady na ubytovanie v prípade nariadenej karantény v mieste pobytu v zahraničí. Nesplnenie podmienok pre vycestovanie určených prepravcom v okamihu začiatku cesty (napr. kontrola pred nástupom do hromadného prostriedku) poisteného alebo spolupoistenej osoby uvedenej v poistnej zmluve. Ambulantné ošetrenie, hospitalizácia, lekárom predpísané lieky, organizovaná preprava/preloženie do zdravotníckeho zariadenia prevoz zdravotníckym dopravným prostriedkom do vlasti podľa rozhodnutia lekára (ambulantný prevoz), repatriácia
Tlačivá potrebné k nahláseniu a likvidácii poistných udalostí:
 • Číslo poistnej zmluvy – bežné cestovné poistenie
 • Údaje o poistenej osobe
 • Dátum vzniku škodovej udalosti
 • Informácie o príčine vzniku škodovej udalosti
 • Číslo bankového účtu pre zaslanie poistného plnenia
 • Číslo prípadu a adresu polície ak škodu šetrila
 • Dokumenty na zaslanie v elektronickej forme
 • V prípade, že chcete nahlásiť poistnú udalosť ohľadom stornovacích nákladov, k registrácii budete potrebovať nasledovné doklady, bez ktorých likvidácia nie je možná:
  • Vyplnené a potvrdené formuláre
  • Hlásenie poistnej udalosti
  • Potvrdenie o poistení
  • Zmluva o obstaraní zájazdu / Faktúra za zakúpené služby /
  • Dobropis / Stornofaktúra
Náklady spojené  s liečením, alebo hospitalizáciou nad 100 EUR, bez odsúhlasenia asistenčnou službou, poisťovňa neuhrádza.  V prípade poistnej udalosti v zahraničí je potrebné kontaktovať asistenčnú službu.
ECP ASSISTANCE  +421 2 54 41 77 11   +421 2 54 41 77 12