POISTENIE EURÓPSKA CESTOVNÁ POISŤOVŇA

Ako si objednať zájazd
Ponúkame Vám niekoľko spôsobov objednania zájazdu:
• Osobná návšteva CK SAFFARI na ul.29.augusta 28 v Bratislave
• Telefonická rezervácia na číslach 0903 622 242 alebo 02/5262 0091
• Objednanie zájazdu prostredníctvom internetu na našej stranke:

Saffari.sk objednávka 2024

Thassos.sk objednávka 2024

e-mail: info@saffari.sk,  thassos@saffari.sk

 

Letecká doprava
Letecká doprava na grécky ostrov Thassos je zabezpečovaná charterovými letmi z Bratislavy, leteckou spoločnosťou Travel service. Lietame každý štvrtok v týždni počas letnej sezóny. Počas leteckej prepravy platí prepravný poriadok leteckej spoločnosti, ako aj medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorým sa letecký prepravca podriaďuje. Zmeny leteckého prepravcu, typu lietadla, času odletu, alebo letového plánu nie je v kompetencii CK Saffari a táto skutočnosť neoprávňuje klienta k zrušeniu zájazdu a k uplatňovaniu akejkoľvek refundácie od cestovnej kancelárie. Pri leteckých zájazdoch je prvý a posledný deň určený na prepravu klientov do/z letovísk a nie je určený na vlastnú rekreáciu. V prípade, ak zmešká klient odlet lietadla z vlastnej viny, nemá klient právo na refundáciu zájazdu, klient všetky ďalšie náklady znáša sám. CK nie je povinná v takomto prípade klientovi zabezpečovať náhradnú dopravu, transfer alebo ubytovanie – koná na zaklade dohody s klientom. V prípade, že si klient zakúpi v CK Saffari iba letenku, je potrebné, aby vo vlastnom záujme kontaktoval delegáta v mieste pobytu a informoval sa, či nedošlo k zmene času odletu. V cestovnej kancelárii je možné vopred rezervovať číslo sedadla v lietadle za poplatok, ktorý riadne zaplatí spolu s cenou zajazdu, inak sú miesta prideľované v závislosti od času prihlásenia pri odbavovacom pulte check – in. Presný čas odletu a príletu je uvedený v cestovných pokynoch CK SAFFARI. Klient ich dostane najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu a po úplnom zaplatení ceny zajazdu. Ak si zájazd zakúpi v lehote kratšej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu, informácie mu odovzdá osobne pracovník CK, alebo sprostredkovateľ predaja zájazdu po zaplatení celkovej ceny zájazdu priamo v CK. Vybavovanie na letisku končí zvyčajne 55 min. pred odletom a v prípade vášho neskorého príchodu CK Saffari nepreberá zodpovednosť za vzniknuté komplikácie a v prípade nevycestovania nie je možnosť žiadnej refundácie. Podrobné informácie o pokynoch k leteckej prepave a sú uvedené v cestovných pokynoch Ck Saffari.
Odlet je v obedných hodinách / podrobnosti nájdete v pokynoch k zajazdu/. Po prílete na letisko Alexandra Veľkého v Kavale, prebieha pasová a colná kontrola. Po pasovej a colnej kontrole Vás bude čakať vo vestibule kavalského letiska delegát CK Saffari, ktorý Vám oznámi do ktorého autobusu máte nastúpiť. Autobus Vás prepraví k trajektu /12 km/ v mestečku Keramoti. Plavba trajektom na ostrov Thassos trvá asi 35 minút, je veľmi príjemná. Batožina zostáva v autobuse. Vy si nechávate pri sebe iba príručnú batožinu a voľne sa môžete pohybovať po trajekte. Po vylodení na ostrov Thassos nasadnete na svoje miesto v autobuse a budete dopravení na miesto Vašej dovolenky. Cesta späť – odchod z ostrova Thassos je v čase, ktorý Vám upresní náš delegát.

Dopravca má právo z bezpečnostých dôvodov odmietnuť prepravu telesne alebo duševne postihnutého cestujúceho bez doprovodu. Chorý cestujúci musí mať pri vybavení a po celú dobu letu so sebou potvrdenie ošetrujúceho lekára na predpísanom formulári, že je schopný leteckej prepravy Formulár MEDIF – výňatok z prepravných podmienok leteckej spoločnosti Smartwings – bod 10.

Na všetkých ostatných letoch (okrem letov do/z USA) je lekárske potvrdenie je požadované v týchto prípadoch:

 • infarkt do 21 dní od udalosti
 • mŕtvica do 10 dní od udalosti
 • novonarodené deti do 7 dní od pôrodu
 • choroba z dekompresie
 • pneumotorax do 14 dní od udalosti
 • požiadavka na službu inkubátor
 • požiadavka na lekársky kyslík počas letu
 • neschopnosť sedieť vzpriamene
 • poranenie hlavy do 14 dní od udalosti
 • zlomeniny okrem nekomplikovaných zlomenín horných končatín a prstov horných končatín
 • sadra /okrem sádry horných končatín a prstov horných končatín/, u dolných končatín je lekárske potvrdenie NUTNÉ
 • nekomplikované jednoduché tehotenstvo /od 26. do konca 34. týždňa tehotenstva/
 • nekomplikované viacpočetné tehotenstvo /od 20. do konca 28. týždňa tehotenstva/
 • ťažká žilová trombóza
 • ťažká duševná choroba – cestujúci musí cestovať s doprovodom, ktorý má zabezpečené vedľajšie sedadlo
 • akákoľvek vážna alebo akútna infekčná choroba – vrátane ovčích kiahní

Potvrdenie od lekára je platné po dobu 14 dní od dátumu vystavenia.

Preprava tehotných žien
Tehotné ženy v období od 26. do konca 34. týždňa (pri viacpočetnom tehotenstve od 20. do konca 28. týždňa) tehotenstva sú povinné predložiť dopravcovi potvrdenie od lekára na predpísanom formulári /neplatí pre lety do/z USA/. Tehotné ženy po 34. týždni – pri viacpočetnom tehotenstve po 28. týždn,  tehotenstva nie sú dopravcom akceptované k preprave.

 

Počas celého pobytu na Thassose Vás delegát CK SAFFARI bude informovať o možnostiach:
* fakultatívnych výletov 
* zapožičania áut, motocyklov, bicyklov
* prepravy pravidelnou autobusovou linkou po ostrove
* objednania taxi služieb * športového vyžitia * kúpania na iných plážach
PRENÁJOM AUTA RENT & CAR
Poplatok za požičanie auta, motorky závisí od sezóny a druhu vozidla – POTOS CARENTAL
Prenájom auta na 24 hod. je od 30 – 90 euro – jul, agust je prenájom áut najdrahší.
Prenájom motocyklov je od 15,00 – 40,00 euro – EASY RIDERS
Prenájom bicyklov je cca 5,00 – 15,00 euro.
Upozornenie
V prípade, že ste sa rozhodli požičať si auto, príp. motocykel, môžete si ho vopred rezervovať už v Bratislave. Vyhnete sa tým sklamaniu, hlavne počas hlavnej sezóny, že by boli všetky autá obsadené. Medzinárodný vodičský preukaz nie je potrebný.

 Individuálna doprava

Aj tento rok sme pre Vás pripravili zaujímavú ponuku: dovolenka na ostrov Thassos vlastnou dopravou. Okrem toho, že sa vyhnete stresu z balenia, prežijete cestu plnú zážitkov a spoznáte krajiny, prírodu, ľudí… a samozrejme auto máte k dispozícii po celý čas, takže sa stávate úplne nezávislými. Táto forma dopravy je z roka na rok žiadanejšia a obľúbenejšia.
TRASA “NAJZNÁMEJŠIA” T1 na Thassos
Bratislava (Slovensko) – Budapest (Hungary) – Beograd/Niš (Yugoslavia) – Sofia (Bulharsko) – Kavala (Grécko)
cca 14 až 20 hodín
TRASA “NAJRÝCHLEJŠIA” T2 na Thassos
Bratislava (Slovensko) – Budapest (Hungary) – Beograd/Niš (Yugoslavia) – Skopia (Macedonia) – Kavala (Grécko)
cca 12 až 18 hodín
CK Saffari Vám poskytne podrobné vypracované mapy a presné informácie o ceste na ostrov Thassos a poplatkoch.

 

Dôležité kontakty
Veľvyslanectvo SR v Grécku
Georgiou Seferi 4
154 52 Paleo Psychico
Athen
tel.: 0030 / 6932 408 028
e-mail: embassy@athens.mfa.sk
Dôležité telefónne čísla na ostrove Thassos
Ferry boat Aneth trajekt                              +30 25930 22318
Ferry boat Platithera trajekt                       +30 25930 24001
Bus Stanica v Thassose                                +30 25930 22162
Bus Stanica v Kavale                                     +30 2510 222294
Bus Stanica v Thessalonikách                     +30 2310 595422
Kavala letisko “Alexander the Great”        +30 25910 53270
Thessaloniki letisko “Macedonia”               +30 2310 985000
Turistická Polícia                                            +30 25930 23111
Polícia Thassos (Limenas)                           +30 25930 22500  +30 25930 22122
Polícia Limenaria                                           +30 25930 51111
Nemocnica v Prinose –  Health Centre      +30 25930 71100  +30 25930 71101
Thassos (Limenas) Infirmary                     +30 25930 22222
Limenaria ambulancia                                  +30 25930 51235
Potos ambulancia                                         +30 25930 53194
Nemocnica v Kavale –  General Hospital  +30 2510 292000
Hasiči Thassos                                              +30 25930 23199 +30 25930 23777
Prístav v  Limenase (Thassos)                  +30 25930 22355
Prístav v Skala Prinos                                  +30 25930 71390
Prístav v Kavale                                            +30 2510 223716
Prístav v Keramoti                                       +30 25910 51204
Telefonovanie zo Slovenska do Grécka
0030 (Grécko) + kód mesta/lokality bez počiatočnej nuly + číslo účastníka
Telefonovanie z Grécka na Slovensko 00421 (Slovensko) + kód mesta bez počiatočnej nuly + číslo účastníka
Upozornenia
• Zľavy sú nezlučiteľné, tzn. nárokovať si môžete len na jednu zo zliav
• Vyhradzujeme si právo zmeny uvedených cien
• Nezabudnite si prečítať Všeobecné podmienky pre účasť na zájazde.

 

Registrácia na zasielanie NEWSLETTER A PONUKY LAST MINUTE 

Všeobecné podmienky účasti na zájazde

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 Doprava a dôležité informácie 

OBJEDNÁVKA THASSOS 2024

POISTENIE EURÓPSKA CESTOVNÁ POISŤOVŇA

 

Copyright 2002 – 2024 CK SAFFARI spol. s r.o. All rights reserved.

Najlepsi Thassos letecky Thassos last minute thassos Thassos 2022 Thassos Thassos Thassos thassos tasos super thassos first minute Thassos #thassos #thassosholiday #piatsamichalis #kekesbeach #thassosletecky #najlepsithassos